GCL International Đạt được Chứng nhận FSSC 22000 V5 - 26 years of international certification in 2020