Về chúng tôi

GCL Certification Vietnam (Việt Nam) là công ty con của GCL International Ltd. U. K. có trụ sở tại Việt Nam. GCL INTL cung cấp chứng chỉ được công nhận quốc tế cho hơn 50 quốc gia trên khắp 5 châu lục và chúng tôi tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang các quốc gia mới. Trụ sở chính của GCL INTL được công nhận bởi các tổ chức công nhận được quốc tế công nhận, bao gồm Dịch vụ Công nhận Vương quốc Anh (UKAS), Dịch vụ Công nhận Hữu cơ Quốc tế (IOAS). Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC), Hiệp hội Kiểm toán Tuân thủ Xã hội Chuyên nghiệp (APSCA ). Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của cơ quan công nhận, các quy định quốc tế và địa phương cũng như các thông lệ ngành tốt nhất trong việc cung cấp các dịch vụ xuất sắc của chúng tôi. Theo quan điểm này, chúng tôi đã thiết lập một bộ chính sách của công ty để đạt được cam kết ở trên khi chúng được công bố công khai trên trang web này. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và cách chúng tôi hoạt động – sử dụng menu điều hướng của màn hình này

 

 

 

Tại sao chọn chúng tôi?

Cách tiếp cận của chúng tôi mang tính thực dụng và hỗ trợ đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe và tính toàn vẹn của chứng chỉ được công nhận.

Tìm tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận Hệ thống Quản lý

Kiểm tra & Xác minh

Chi tiết liên hệ

Vui lòng tìm chi tiết liên hệ bên dưới
và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

  • Phone: (+84) 28 3535 2833
  • Email: vietnam@gcl-intl.com
  • Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Yêu cầu Gọi lại


    Công nhận và Phê duyệt (GCL International Ltd, Vương quốc Anh)

    Phục vụ hơn 50 quốc gia trên khắp 5 châu lục kể từ năm 1994